İsgəndərov Natiq Rəhim oğlu, Boyat kəndi

Baxşanıyev Aydın İsa oğlu, Hındarx qəsəbəsi
Quliyev Raqub Rəhim oğlu, Hındarx qəsəbəsi
Quliyeva Həqiqət Balaca qızı, Qaraxanlı kəndi