İsgəndərov Natiq Rəhim oğlu, Boyat kəndi

Sadıqov Seymur Zöhrab oğlu, Boyat kəndi
Piriyev Şahmar Qulu oğlu, Arazpar kəndi
Rüstəmova Zəhra Nürəddin qızı, Poladlı kəndi