İsgəndərov Natiq Rəhim oğlu, Boyat kəndi

Süleymanov Təşgilat Nəriman oğlu, Hındarx qəsəbəsi
Əliyev Eldəniz Zakir oğlu, Şahsevən kəndi
Mustafayev Cəmil Namaz oğlu, Ağcabədi rayonu