İsgəndərov Rövşən Zalış oğlu, Taynaq kəndi

İsmayılov Atakişi Məmmədqulu oğlu, Poladlı kəndi
Salahov Araz Əvəz oğlu, Hındarx qəsəbəsi
Eyvazov Sərxan Ədalət oğlu, Poladlı kəndi