İsgəndərov Rövşən Zalış oğlu, Taynaq kəndi

Qasımov Mahmud Fərayim oğlu, Poladlı kəndi
Rüstəmov Zəfər Qəzənfər oğlu, Boyat kəndi
Əliyev Şahmalı Kərəm oğlu, Boyat kəndi