İsgəndərov Rövşən Zalış oğlu, Taynaq kəndi

Məmmədova Fidan Fazil qızı, Poladlı kəndi
Aslanov Nizami Əvəz oğlu, Boyat kəndi
Qasımov Məhəmmədəli Fəzəil oğlu, Poladlı kəndi