İsgəndərov Rövşən Zalış oğlu, Taynaq kəndi

İbişov Əkbər Qəni oğlu, Hındarx qəsəbəsi
Hüseynova Cəmilə İrizvan qızı, Poladlı
Quliyev Elçin Saday oğlu, Hındarx qəsəbəsi