İsgəndərov Rövşən Zalış oğlu, Taynaq kəndi

Tağıyev Ələddin Tağı oğlu, Yuxarı Qiyaməddinlı
Rüstəmov Zəfər Qəzənfər oğlu, Boyat kəndi
Novruzov Vahid Qaçay oğlu, Hındarx qəsəbəsi