İsgəndərov Sahib Zeynalabdin oğlu, Taynaq kəndi

Sadıqov Xəlil Əvəz oğlu, Qaraxanlı kəndi
İsmayılov Alim Məhəmməd oğlu, Yuxarı Qiyaməddinlı kəndi,
Əsədov Silyan Teyçudog oğlu, Hındarx qəsəbəsi