İsgəndərov Sahib Zeynalabdin oğlu, Taynaq kəndi

Qədirov Ağaməmməd Allahverdi, Hındarx qəsəbəsi
Həsənov Nazim Güləhməd oğlu, Arazbar kəndi
Hüseynov Atonoğlan Xonllor, Hındarx qəsəbəsi