İsgəndərov Taleh Şəmsəddin oğlu, Çəmənli kəndi

Məmmədov Lənkəran Abbasəli oğlu, Zəngişalı kəndi
Həşimov Nizami Qurban oğlu, Baharlı kəndi
Sarıyev Əlizamin Telman oğlu, Çəmənli kəndi