İsgəndərov Taleh Şəmsəddin oğlu, Çəmənli kəndi

Allahverdizadə Asiman Bahadur qızı, Quzanlı kəndi
Təhmazova Nərmin Amil qızı, Quzanlı kəndi
Qəhrəmanov Əfəndi Barat oğlu, Qaradağlı kəndi