İsgəndərov Taleh Şəmsəddin oğlu, Çəmənli kəndi

İsmayılov Fizuli Cəfər oğlu, Qaradağlı kəndi
Sadıqov Siyavuş İldırım oğlu, Orta Qışlaq kəndi
Hüseynov Sahib Firəddin oğlu, Ergi kəndi