İsgəndərova Afət Səfər qızı Poladlı kəndi

Əliyev Kazım Cəmil oğlu, Poladlı kəndi
Cəfərzadə Məhəmməd Səttar oğlu, Poladlı kəndi
Hüseynov Nüsravan Allahveren oğlu, Hındarx qəsəbəsi