İsgəndərova Afət Səfər qızı Poladlı kəndi

Rüstəmov Ələkbər Əvəz oğlu, Hındarx qəsəbəsi
Ağayev Sahib Şirin oğlu, Boyat kəndi
İsmayılov Alim Məhəmməd oğlu, Arazbar kəndi