İsgəndərova Nəcibə Ələddin qızı, Xan Qərvənd kəndi

Həsənov Ramiz Həbib oğlu, Xan Qərvənd kəndi
Məhərrəmov Faiq Məhərrəm oğlu, Qərvənd kəndi
Süleymanov Zülfüqar Hüseyn oğlu, Boluslu kəndi