İslamzadə Elnur Kamil oğlu, Quzanlı kəndi

Ələsgərli Səriyyə Sədrəddin qızı, Quzanlı kəndi
Əliyev Mayıl Əziz oğlu, Orta Qışlaq kəndi
Məhərrəmov İlqar Elburus oğlu, Quzanlı kəndi