İslamzadə Elnur Kamil oğlu, Quzanlı kəndi

Ələsgərli Səriyyə Sədrəddin qızı, Quzanlı kəndi
Əliyev Sərdar Sənan oğlu, Yüzbaşılı kəndi
Əhmədov Bayram Əziz oğlu, İkinci Yüzbaşılı kəndi