İslamzadə Elnur Kamil oğlu, Quzanlı kəndi

İsmayılov Fizuli Cəfər oğlu, Qaradağlı kəndi
Quliyev Eltac Üzeyir oğlu, Quzanlı kəndi
Həşimov İsmayıl Qurban oğlu, Baharlı kəndi