İsmayılov Əhməd İsmayıl oğlu, Çəmənli kəndi

Cəfərov Sahil Cərkəz oğlu, Zəngişalı kəndi
Alıxanov Heydər Qənimət oğlu, Zəngişalı kəndi
Cahadov Nizami Sətdar oğlu, Zəngişalı kəndi