İsmayılov Əhməd İsmayıl oğlu, Çəmənli kəndi

Hacıyev Namiq Allahverdi oğlu, Ergi kəndi
Quliyev Mutalib Novruz oğlu, Çəmənli kəndi
Əliyev Nizami S. Əfətli kəndi