İsmayılov Əhməd İsmayıl oğlu, Çəmənli kəndi

Cəfərov Nazim Rasim oğlu, çoğlan kəndi
Baxşəliyev Ramil Vəli oğlu, Baharlı kəndi
Mustafaev Mürsəl Temur oğlu, Yüzbaşılı kəndi