İsmayılov Əhməd İsmayıl oğlu, Çəmənli kəndi

Əliyev Tahir Soltan oğlu, Zəngişalı kəndi
Məmmədov Təyyar Əli oğlu, Sarıcalı kəndi
Polis Ağdamda xidməti fəaliyyətini bərpa edib