İsmayılov Əhməd İsmayıl oğlu, Çəmənli kəndi

Gərayev Sabir Ağa oğlu,Mahrızlı kəndi
Hüseynov.E, Mərzili kəndi
Kamalzadə Şəhnurə Mübariz qızı, Quzanlı kəndi