İsmayılov Alim Məhəmməd oğlu, Yuxarı Qiyaməddinlı

Namazov Arzu Saday oğlu, Hındarx qəsəbəsi
Məmmədov Nihad Aqil oğlu, Poladlı kəndi
Qasımov Bəyindik Vəli oğlu, Arazbar kəndi