İsmayılov Araz, Əliyanlı kəndi

Hüseynov Nürəddin Murtuza oğlu, Əliyanlı kəndi
Rüstəmov Bəhruz, Uğurbəyli kəndi
İsmayılov Araz Eyvaz oğlu, Əliyanlı kəndi