İsmayılov Araz, Əliyanlı kəndi

Həsənov Vaqif, Çəmənli kəndi
Ələsgərov Oruc, Qullar kəndi
Nağıyeva Xəzəngül Bəhlul qızı, Cəyirli kəndi