İsmayılov Araz, Əliyanlı kəndi

Hüseynova Günay Arzuman qızı, Əliyanlı kəndi
Həsənov Vəzir Aşod oğlu, Güloğlular kəndi
Ələsgərov Oruc, Qullar kəndi