İsmayılov Araz, Əliyanlı kəndi

P. Fəxri İsmayıl, Cəyirli kəndi
Hüseynova Günay Arzuman qızı, Əliyanlı kəndi
Ağayev Rəhman, Alaçadırlı kəndi