İsmayılov Araz Eyvaz oğlu, Əliyanlı kəndi

Təhməzov Əvəz Təhməz oğlu, Qaradəmirçi kəndi
Ələsgərov Oruc, Qullar kəndi
Hüseynov Elgün Elman oğlu, Şorəlli kəndi