İsmayılov Eyvaz Bəhrəm oğlu, Əliyanlı kəndi

Hüseynova Günay Arzuman qızı, Əliyanlı kəndi
P. Fəxri İsmayıl, Cəyirli kəndi
Süleymanov Süleyman , Muğanlı kəndi