İsmayılov Eyvaz Bəhrəm oğlu, Əliyanlı kəndi

Hüseynova Mehriban, Şorəlli kəndi
Baxşəliyev Ramiz, Qullar kəndi
Mehdiyev Vaqif Fərəc oğlu, Əyricə kəndi