İsmayılov Eyvaz Bəhrəm oğlu, Əliyanlı kəndi

Mehdiyev Vaqif Fərəc oğlu, Əyricə kəndi
Gülmalıyev Şəhriyar, Bala Qacar kəndi
Mirsalahov Qurban Ramazan oğlu, Saatlı kəndi