İsmayılov Eyvaz Bəhrəm oğlu, Əliyanlı kəndi

Həsənov Mehman, Cəyirli kəndi
Qarayev Arzu ,Bala Qacar kəndi
Hüseynov Çingiz Murtuza oğlu, Əliyanlı kəndi