İsmayılov Eyvaz Bəhrəm oğlu, Əliyanlı kəndi

Məmmədova Günel, Əliyanlı kəndi
Həşimov Rasim, Cicimli kəndi
Həsənov Zülfüqar Həşim oğlu, İmamqulubəyli kəndi