İsmayılov Fizuli Cəfər oğlu, Qaradağlı kəndi

Qarayev Zahid Mirzə oğıu, Sarıcalı kəndi
Rüstəmov Fəxrəddin Mehdi oğlu, Baharlı kəndi
Hüseynova Şəlalə Zakir, Quzanlı kəndi