İsmayılov Fizuli Cəfər oğlu, Qaradağlı kəndi

Quliyev Zabil Yusif oğlu, Zəngişalı kəndi
Abdullazade Laləzar Faiq qızı, Quzanlı kəndi
Suleymanzadə Elman Seymur oğlu, Quzanlı kəndi