İsmayılov Fizuli Cəfər oğlu, Qaradağlı kəndi

Səfərov Fəqani Rəşid oğlu, Üçoğlan kəndi
Sarıyev Əlizamin Telman oğlu, Çəmənli kəndi
Məmmədov Məhəmməd Abbasəli oğlu, Zəngişalı kəndi