İsmayılov Fizuli Cəfər oğlu, Qaradağlı kəndi

Hacıyeva Xatirə Baxşeyiş qızı, Quzanlı kəndi
Səfərov Rəfail Yusif oğlu, Üçoğlan kəndi
Hüseynov Xəyyam Ağalar oğlu, Quzanlı kəndi