İsmayılov İngilis Məhəmməd oğlu, Yuxarı Qiyaməddinlı kəndi

Qasımov Nazim Sarı oğlu, Arazbar kəndi
İsgəndərov Natiq Rəhim oğlu, Boyat kəndi
Hüseynov Nüsravan Allahveren oğlu, Hındarx qəsəbəsi