İsmayılov İngilis Məhəmməd oğlu, Yuxarı Qiyaməddinlı kəndi

Mirzəyev Əhməd Məhəmməd oğlu, Muğanlı kəndi
Qasımov Mahmud Fərayim oğlu, Poladlı kəndi
Məmmədov Əzizağa Valeh oğlu, Poladlı kəndi