İsmayılov İngilis Məhəmməd oğlu, Yuxarı Qiyaməddinlı kəndi

Şirinova Zenfira Yaqub qızı, Boyat kəndi
Hüseynov Zulfu Fətum, Hındarx qəsəbəsi
Qasımov Nazim Şükür oğlu, Hındarx qəsəbəsi