İsmayılov İngilis Məhəmməd oğlu, Yuxarı Qiyaməddinlı kəndi

Hüseynov Məhərrəm Rövşən oğlu, Poladlı kəndi
Baxşəliyev Soltan Bəkili oğlu, Yuxarı Qiyaməddinlı kəndi
Qasımov Akif İsbəndiyar oğlu, Arazbar kəndi