İsmayılov İngilis Məhəmməd oğlu, Yuxarı Qiyaməddinlı kəndi

İsmayılov Valeh Cəmil oğlu, Hındarx qəsəbəsi
Quliyev Rüstəm Ələkbər oğlu, Yuxarı Qiyaməddinlı
Rüstəmov Ələkbər Əvəz oğlu, Hındarx qəsəbəsi