İsmayılov İngilis Məhəmməd oğlu, Yuxarı Qiyaməddinlı

Quliyev Rüstəm Ələkbər oğlu, Yuxarı Qiyaməddinlı
Baxşanıyev Aydın İsa oğlu, Hındarx qəsəbəsi
Hüseynov Nüsravan Allahveren oğlu, Hındarx qəsəbəsi