İsmayılov İngilis Məhəmməd oğlu, Yuxarı Qiyaməddinlı

Ağayev Xaliq Ənvər oğlu, Boyat kəndi
Eyvazov Şamil Hasil oğlu, Poladlı kəndi
Salahov Araz Əvəz oğlu, Hındarx qəsəbəsi