İsmayılov Valeh Cəmil oğlu, Hındarx qəsəbəsi

Səfərova Aygün Rövşən qızı, Poladlı kəndi
Cəfərova Çinarə Elşən qızı, Poladlı kəndi
Baxşanıyev Aydın İsa oğlu, Hındarx qəsəbəsi