İsmayılov Valeh Cəmil oğlu, Hındarx qəsəbəsi

Həsənov Pünyamin Vəniş oğlu, Hındarx qəsəbəsi
Məmmədova Səringül Əjdər qızı, Hacılar kəndi
Daşdəmirov Ziyafət, Yuxarı Qiyaməddinlı kəndi