İsmayılov Valeh Cəmil oğlu, Hındarx qəsəbəsi

Hüseynov Zulfu Fətum, Hındarx qəsəbəsi
Məmmədova Zəhra Fazil qızı, Poladlı kəndi
Cəfərli Mənaf Davud oğlu, Poladlı kəndi