İsmayılova Qumru, Əliyanlı kəndi

Ələsgərov Oruc, Qullar kəndi
Süleymanov Nürəddin, Alaçadırlı kəndi
Həsənov Vəzir, Güloğlular kəndi