İsmayılova Qumru, Əliyanlı kəndi

Mahmudov Rahib, Əliyanlı kəndi
Hüseynova Aynur, Şorəlli kəndi
Mehdiyev Vaqif Fərəc oğlu, Əyricə kəndi