İsmayılova Qumru, Əliyanlı kəndi

Hüseynov Çingiz Murtuza oğlu, Əliyanlı kəndi
H. Eldəniz Qurban oğlu, Cəyirli kəndi
Həsənov Bəylər Aşod oğlu, Güloğlular kəndi