İsmayılova Qumru, Əliyanlı kəndi

Mehdiyev Firdovsi Aydın oğlu, Muğanlı kəndi
Qarayev Oqtay, Şirvanlı kəndi
Məmmədova Pəri, Seyid Yusifli kəndi