İsmayılova Qumru, Əliyanlı kəndi

Mahmudova Zəminə, Gərənə kəndi
Həsənov Mehman, Cəyirli kəndi
M. Nailə Əli qızı, Cəyirli kəndi