Kərimov Həsən Əfqan oğlu, Kolqışlaq kəndi

Əliyev Şakir Əbülfət oğlu, Yüzbaşılı kəndi
Məmmədov Rahim İlqar oğlu, Quzanlı kəndi
İmanov Hüseyn Qubad oğlu, Qaradağlı kəndi