Kərimov Həsən Əfqan oğlu, Kolqışlaq kəndi

Abbasov Qabil Adil oğlu, Kolqışlaq kəndi
Quluyev Zahir Yəhya oğlu, Çəmənli kəndi
Əliyev Eyvaz Həbib oğlu, Zəngişalı kəndi