Kərimov Həsən Əfqan oğlu, Kolqışlaq kəndi

Cəfərov Əli Xeybər oğlu, Orta Qışlaq kəndi
Qasımov Fariz Ələm oğlu, Qaradağlı kəndi
Əhmədov Saleh Əziz oğlu, İkinci Yüzbaşılı kəndi