Kərimov İlqar Kamal oğlu, Qaradağlı kəndi

Hacıyev Teyub Sevindik oğlu, Ergi kəndi
Qarayev Xaliq Tanrıverdi oğlu, Zəngişalı kəndi
Quliyev Mutalib Novruz oğlu, Çəmənli kəndi