Kərimov İlqar Kamal oğlu, Qaradağlı kəndi

Bayramova Sevda Binnət qızı, Üçoğlan kəndi
Şükürov Bəhram Musa oğlu, Zəngişalı kəndi
Hüseynov Sahib Firəddin oğlu, Ergi kəndi