Kərimov İlqar Kamal oğlu, Qaradağlı kəndi

İbişov Fəqan Allahverdi oğlu, Yüzbaşılı kəndi
Əliyev Tahir Soltan oğlu, Zəngişalı kəndi
Hacıyev Teyub Sevindik oğlu, Ergi kəndi