Kərimov İlqar Kamal oğlu, Qaradağlı kəndi

Quliyev Allahverdi Qara oğlu, Orta Qışlaq kəndi
İsmayılov Fizuli Cəfər oğlu, Qaradağlı kəndi
Hacıyev Gündüz Cavanşir oğlu, Üçoğlan kəndi