Kərimov Məsud Əli oğlu, Bala Kəngərli

Səfərov Əziz Rəhim oğlu, Əskipara kəndi
Hüseynov Allahverdi Ələmdar oğlu, Əskipara kəndi
Mirişov Həsən Nəcəf oğlu, Qaradağlı kəndi