Kərimov Məsud Əli oğlu, Bala Kəngərli

Məmmədova Rəna Əmmulla qızı, Bala Kəngərli kəndi
Məmmədova Gülən Həsənalı qızı, Bala Kəngərli kəndi
Tağıyev Firudin Hilal oğlu, Əskipara kəndi