Kərimov Məsud Əli oğlu, Bala Kəngərli

Tağıyev Firudin Hilal oğlu, Əskipara kəndi
Əhmədova Ərşad Yadigar oğlu, Bala Kəngərli kəndi
Əhmədov İmran Şahmar oğlu, Qaradağlı kəndi