Kərimov Məsud Əli oğlu, Bala Kəngərli

Kərimov Zabil İbiş oğlu, Bala Kəngərli kəndi
Baxşaliyev Bayram Bəylər oğlu, Əskipara kəndi
Hüseynov Allahverdi Ələmdar oğlu, Əskipara kəndi