Kərimov Oktay Nadir oğlu, Xan Qərvənd kəndi

Əliyev Zöhrab Məhəmməd oğlu, Xan Qərvənd kəndi
Süleymanov Valeh Babakişi oğlu, Boluslu kəndi
Əhmədova Rəna Əkbər qızı Nərimanlı kəndi