Kərimov Tofiq Əkbər oğlu, Hındarx qəsəbəsi

Həsənov Nazim Tüləhməd oğlu, Arazbar kəndi
Qasımov Ədalət Babaxan oğlu, Arazbar kəndi
Namazov Arzu Saday oğlu, Hındarx qəsəbəsi