Kərimov Tofiq Əkbər oğlu, Hındarx qəsəbəsi

Piriyev Şahmar Qulu oğlu, Arazpar kəndi
Sadıqov Xəlil Əvəz oğlu, Qaraxanlı kəndi
Məmmədov Ramin Zamin oğlu, Poladlı kəndi