Kərimov Tofiq Əkbər oğlu, Hındarx qəsəbəsi

Abbasov Bəyoğlan Kərim oğlu, Hındarx qəsəbəsi
Eyvasova Bəsdi Fədayi qızı, Poladlı kəndi
Qasımov Akif İsbəndiyar oğlu, Arazbar kəndi