Kərimov Tofiq Əkbər oğlu, Hındarx qəsəbəsi

İbrahimova Gülzar Əliş qızı, Poladlı kəndi
Sadıqov Xəlil Əvəz oğlu, Qaraxanlı kəndi
Namazov Arzu Saday oğlu, Hındarx qəsəbəsi