Kərimov Yasir Kamal oğlu, Qaradağlı kəndi

Rüstəmov Fəxrəddin Mehdi oğlu, Baharlı kəndi
İsmayılov Fizuli Cəfər oğlu, Qaradağlı kəndi
Həsənov Təvəkkül Bəşir oğlu, Üçoğlan kəndi