Kərimov Yasir Kamal oğlu, Qaradağlı kəndi

Quliyev Mutalib Novruz oğlu, Çəmənli kəndi
Əhmədov Yaqub Mirzə oğlu, Quzanlı kəndi
Əliyev Tahir Soltan oğlu, Zəngişalı kəndi