Kərimov Yasir Kamal oğlu, Qaradağlı kəndi

Əhmədov Şamil, Qaradağlı kəndi
Əliyev Boxşeyiş Fərrux oğlu, Kolqışlaq kəndi
İmanov Hüseyn Qubad oğlu, Qaradağlı kəndi