Kərimov Yasir Kamal oğlu, Qaradağlı kəndi

Abbasov Malik İslam oğlu, Evoğlu kəndi
İmanov Hüseyn Qubad oğlu, Qaradağlı kəndi
Əliyev Mayıl Əziz oğlu, Orta Qışlaq kəndi