Kərimov Yasir Kamal oğlu, Qaradağlı kəndi

Suleymanzadə Elman Seymur oğlu, Quzanlı kəndi
Quliyev Mutalib Novruz oğlu, Çəmənli kəndi
Qəhrəmanov Əfəndi Barat oğlu, Qaradağlı kəndi