Kərimova Xeyransa Bayram qızı, Eyvazlılar kəndi

Məmmədova Səkinə, Nərimanlı kəndi
Adıgözəlov Babaxan, Xan Qərvənd kəndi
Allahverdiyev Cəmil Aslan oğlu, Yeni yol kəndi