Kərimova Xeyransa Bayram qızı, Eyvazlılar kəndi

Qurbanova Sevil Musa qızı, Boluslu kəndi
Həsənov Rasim Tofiq oğlu, Yeni yol kəndi
Süleymanov Babakişi Yaqub oğlu, Boluslu kəndi