Məhəhrrəmov Adalət Əkbər oğlu, Bala Kəngərli kəndi

Abdullayev Zabil Mikayıl oğlu, Qaradağlı kəndi
Rüstəmova Şuşə Movsum qızı, Əskipara kəndi
Bədəlov Sədrəddin Zeynalabdın oğlu, Əskipara kəndi