Məhəhrrəmov Adalət Əkbər oğlu, Bala Kəngərli kəndi

Hüseynov Allahverdi Ələmdar oğlu, Əskipara kəndi
Tağıyev Firudin Hilal oğlu, Əskipara kəndi
Məmmədova Qonça Cavanşir qızı, Əskipara kəndi