Məhəhrrəmov Adalət Əkbər oğlu, Bala Kəngərli kəndi

Əliyev Eldar İbiş oğlu, Bala Kəngərli kəndi
Kərimov Zabil İbiş oğlu, Bala Kəngərli kəndi
İlyasov Pərviz Arif oğlu, Qaradağlı kəndi