Məhəhrrəmov Adalət Əkbər oğlu, Bala Kəngərli kəndi

Hüseynov Allahverdi Ələmdar oğlu, Əskipara kəndi
Tağıyev İmamverdi Hilal oğlu, Əskipara kəndi
Məhərrəmov Gulzad Məhərrəm oğlu, Əskipara kəndi