Məhəhrrəmov Adalət Əkbər oğlu, Bala Kəngərli kəndi

Məmmədova Rəna Əmmulla qızı, Bala Kəngərli kəndi
Məmmədova Qonça Cavanşir qızı, Əskipara kəndi
Əhmədova Ərşad Yadigar oğlu, Bala Kəngərli kəndi