Məhəhrrəmov Adalət Əkbər oğlu, Bala Kəngərli kəndi

Kərimov Zabil İbiş oğlu, Bala Kəngərli kəndi
Kərimov Məsud Əli oğlu, Bala Kəngərli
Məmmədova Gülən Həsənalı qızı, Bala Kəngərli kəndi