Məhərəmov Kamil Rafiq oğlu, Xındırıstan kəndi

Həsənov Rza Şiraslan oğlu, Ergi kəndi
Qədirov Elman Nurəddin oğlu, Mahrızlı kəndi
Qurbanov Cəllət Boran oğlu, Ergi kəndi