Məhərəmov Kamil Rafiq oğlu, Xındırıstan kəndi

Əliyev Şakir Əbülfət oğlu, Yüzbaşılı kəndi
Məmmədov İntiqam İntizam oğlu, Sarıcalı kəndi
Həşimov İsmayıl Qurban oğlu, Baharlı kəndi