Məhərəmov Kamil Rafiq oğlu, Xındırıstan kəndi

Əliyev Tural Novruz oğlu, Quzanlı kəndi
Əhmədov Şamil, Qaradağlı kəndi
Cəfərov Nazim Rasim oğlu, çoğlan kəndi