Məhərəmov Kamil Rafiq oğlu, Xındırıstan kəndi

Məmmədov Məhəmməd Abbasəli oğlu, Zəngişalı kəndi
Baxşəliyev Ramil Vəli oğlu, Baharlı kəndi
Gözəlov Hafiz Vaqif oğlu, Üçoğlan kəndi