Məhərəmov Kamil Rafiq oğlu, Xındırıstan kəndi

Hacıyeva Xatirə Baxşeyiş qızı, Quzanlı kəndi
Hacıyev Əskər Hacıməmməd oğlu, Çəmənli kəndi
Əliyev Nazim, Qaradağlı kəndi