Məhərəmov Kamil Rafiq oğlu, Xındırıstan kəndi

Qəhrəmanov Əfəndi Barat oğlu, Qaradağlı kəndi
Kərimov Yasir Kamal oğlu, Qaradağlı kəndi
İbadov Ədalət Bəylər oğlu, Çəmənli kəndi