Məhərəmov Kamil Rafiq oğlu, Xındırıstan kəndi

Sarıyev Elməddin Əbülfət oğlu, Ergi kəndi
Əliyev Tahir Soltan oğlu, Zəngişalı kəndi
Umudova Gülyanaq Valeh qızı, Quzanlı kəndi