Məhərrəmov Gulzad Məhərrəm oğlu, Əskipara kəndi

Əhmədova Ərşad Yadigar oğlu, Bala Kəngərli kəndi
Hüseynov Sulduz Əlamdar oğlu, Əskipara kəndi
Axundova Nigar Xanlar qızı, Əskipara kəndi