Məhərrəmov Gulzad Məhərrəm oğlu, Əskipara kəndi

Həsənov Kənan Hikmət oğlu, Bala Kəngərli kəndi
Sadıgov Vüqar Bəhmən oğlu, Əskipara kəndi
Baxşaliyev Bayram Bəylər oğlu, Əskipara kəndi