Məhərrəmov Gulzad Məhərrəm oğlu, Əskipara kəndi

Sadıgov Vüqar Bəhmən oğlu, Əskipara kəndi
Azayev İlham Fərhad oğlu, Qaradağlı kəndi
Kərimov Zabil İbiş oğlu, Bala Kəngərli kəndi