Məhərrəmov Gulzad Məhərrəm oğlu, Əskipara kəndi

İsgəndərov Zaur Ənvər oğlu, Bala Kəngərli kəndi
Quliyev Ehtiram Məhərrəm oğlu, Bala Kəngərli kəndi
Əliyev Eldar İbiş oğlu, Bala Kəngərli kəndi