Məhərrəmov Gulzad Məhərrəm oğlu, Əskipara kəndi

Məhəhrrəmov Adalət Əkbər oğlu, Bala Kəngərli kəndi
Abbasov Tamit Əşrəfov oğlu, Bala Kəngərli kəndi
Kərimov Məsud Əli oğlu, Bala Kəngərli