Məhərrəmov İlqar Elburus oğlu, Quzanlı kəndi

Sarıyev Əlizamin Telman oğlu, Çəmənli kəndi
Cəfərov Bayram Soltan oğlu, Baharlı kəndi
İmanov Hüseyn Qubad oğlu, Qaradağlı kəndi