Məhərrəmov İlqar Elburus oğlu, Quzanlı kəndi

Paşayeva Gülnar Məzahir qızı, Quzanlı kəndi
Alıxanov Mehdi Həsən oğlu, Zəngişalı kəndi
Vəliyev Nüsrət Qüdrət oğlu, Baharlı kəndi