Məhərrəmov İlqar Elburus oğlu, Quzanlı kəndi

Əhmədova Həqiqət Elxan qızı, Quzanlı kəndi
Alıxanov Mehdi Həsən oğlu, Zəngişalı kəndi
Baxşəliyev Ramil Vəli oğlu, Baharlı kəndi