Məhərrəmova Gülşən Pənah qızı, Quzanlı kəndi

Əliyev Eyvaz Həbib oğlu, Zəngişalı kəndi
Səfərov Fəqani Rəşid oğlu, Üçoğlan kəndi
Həsənov Rəhman Məmməd oğlu, Rzalar kəndi