Məhərrəmova Gülşən Pənah qızı, Quzanlı kəndi

Cəfərov Bayram Soltan oğlu, Baharlı kəndi
Sarıyev Yelmar Qaraş oğlu, Ergi kəndi
Quliyev Mutalib Novruz oğlu, Çəmənli kəndi