Məhərrəmova Gülşən Pənah qızı, Quzanlı kəndi

Allahverdizadə Asiman Bahadur qızı, Quzanlı kəndi
Hacıyeva Xatirə Baxşeyiş qızı, Quzanlı kəndi
Cahadov Nizami Sətdar oğlu, Zəngişalı kəndi