Məhərrəmova Gülşən Pənah qızı, Quzanlı kəndi

Sarıyev Samir Əmiraslan oğlu, Çəmənli kəndi
Məmmədov Elmir Xaspolad oğlu, Zəngişalı kəndi
Hüseynova Şəlalə Zakir, Quzanlı kəndi