Məhərrəmova Gülşən Pənah qızı, Quzanlı kəndi

Məmmədov Məhəmməd Abbasəli oğlu, Zəngişalı kəndi
Qulamov İlqar Mirağa oğlu, Quzanlı kəndi
Əhmədov Yamən Eldar oğlu, Orta Qışlaq kəndi