Məhyəddinov Aqil Dünyaməddin oğlu, Yeni yol kəndi

Paşayeva Rəsmiyyə Qurban qızı, Cinliboluslu kəndi
Qəribova Sevil Məhəmməd qızı, Xan Qərvənd kəndi
Qasımov Fəxri Vidadi oğlu, Xan Qərvənd kəndi