Məmmədov Əzizağa Valeh oğlu, Poladlı kəndi

Baxşəliyev Soltan Bəkili oğlu, Yuxarı Qiyaməddinlı kəndi
Daşdəmirov Ziyafət, Yuxarı Qiyaməddinlı kəndi
Məmmədov Ramin Zamin oğlu, Poladlı kəndi