Məmmədov Əzizağa Valeh oğlu, Poladlı kəndi

Səfərov Elşən Üzeyir oğlu, Poladlı kəndi
İbrahimov Ruslan Fəxrəddin oğlu, Poladlı kəndi
İsgəndərov Rövşən Zalış oğlu, Taynaq kəndi