Məmmədov Əzizağa Valeh oğlu, Poladlı kəndi

Namazov Oqtay Şahvələnd oğlu, Hındarx qəsəbəsi
Qasımov Ədalət Babaxan oğlu, Arazbar kəndi
Cəfərov Vaqif Əbil oğlu, Hındarx qəsəbəsi