Məmmədov Əzizağa Valeh oğlu, Poladlı kəndi

Muradov Elyas, Hındarx qəsəbəsi
Abbasov Bəyoğlan Kərim oğlu, Hındarx qəsəbəsi
Qasımov Nazim Sarı oğlu, Arazbar kəndi