Məmmədov Allahverdi Çərkəz oğlu, Çəmənli kəndi

Hacıyev Natiq Namiq oğlu, Ergi kəndi
Hacıyev Novruz Cabir oğlu, Quzanlı kəndi
Əliyeva Təranə Əfrasiyab qızı, Quzanlı kəndi