Məmmədov Allahverdi Çərkəz oğlu, Çəmənli kəndi

İbişov Fəqan Allahverdi oğlu, Yüzbaşılı kəndi
Süleymanov Kamil Həsənxan oğlu, Zəngişalı kəndi
Məmmədov Lənkəran Abbasəli oğlu, Zəngişalı kəndi