Məmmədov Allahverdi Çərkəz oğlu, Çəmənli kəndi

Məmmədov Lənkəran Abbasəli oğlu, Zəngişalı kəndi
Şahverdiyev Elman Göyüş oğlu, Çəmənli kəndi
Bağırov Xəlil Mamed oğlu, Quzanlı kəndi