Məmmədov Allahverdi Çərkəz oğlu, Çəmənli kəndi

Kərimov Həsən Əfqan oğlu, Kolqışlaq kəndi
Sarıyev Elmin Əbülfət oğlu, Ergi kəndi
Allahverdiyeva Sevinc İlham qızı, Quzanlı kəndi