Məmmədov Allahverdi Çərkəz oğlu, Çəmənli kəndi

Məmmədov Niyazi Nizami oğlu, Quzanlı kəndi
Həsənov Mübariz, Sarıcalı kəndi
Alıxanov Mehdi Həsən oğlu, Zəngişalı kəndi