Məmmədov Allahverdi Çərkəz oğlu, Çəmənli kəndi

Alıxanov Heydər Qənimət oğlu, Zəngişalı kəndi
Əliyeva Vüsalə Kamran qızı, Quzanlı kəndi
Həşimov İsmayıl Qurban oğlu, Baharlı kəndi