Məmmədov Elmir Xaspolad oğlu, Zəngişalı kəndi

Muradov Nahid Yavər oğlu, Qaradağlı kəndi
Sarıyev Yelmar Qaraş oğlu, Ergi kəndi
Quluyev Zahir Yəhya oğlu, Çəmənli kəndi