Məmmədov Elmir Xaspolad oğlu, Zəngişalı kəndi

İsmayılov Fizuli Cəfər oğlu, Qaradağlı kəndi
Həşimov İsmayıl Qurban oğlu, Baharlı kəndi
Hüseynov.E, Mərzili kəndi