Məmmədov Elmir Xaspolad oğlu, Zəngişalı kəndi

Allahverdizadə Asiman Bahadur qızı, Quzanlı kəndi
Qəhrəmanov Əfəndi Barat oğlu, Qaradağlı kəndi
İmanov Hüseyn Qubad oğlu, Qaradağlı kəndi