Məmmədov Elmir Xaspolad oğlu, Zəngişalı kəndi

Sarıyev Elmin Əbülfət oğlu, Ergi kəndi
Səmədov Səməd Yunis oğlu, Orta Qışlaq kəndi
Əliyev İlqar Əsəd oğlu, Qaradağlı kəndi