Məmmədov Elmir Xaspolad oğlu, Zəngişalı kəndi

İmanov Hüseyn Qubad oğlu, Qaradağlı kəndi
Əliyev İlham, Əfətli kəndi
Əhmədov Fazil Ərşad oğlu, Sarıcalı kəndi