Məmmədov İslam Vəli oğlu, Nərimanlı kəndi

Süleymanov Tural Babakişi oğlu, Cinliboluslu kəndi
Məmmədova Səkinə, Nərimanlı kəndi
Aslanov Əvəz Ədil oğlu, Yeni yol kəndi