Məmmədov Lənkəran Abbasəli oğlu, Zəngişalı kəndi

Sarıyeva Ağgül İldırım qızı, Çəmənli kəndi
Həsənova Xanım Əhəd qızı, Quzanlı kəndi
Cahadov Nizami Sətdar oğlu, Zəngişalı kəndi