Məmmədov Lənkəran Abbasəli oğlu, Zəngişalı kəndi

Əliyev İlqar Əsəd oğlu, Qaradağlı kəndi
Məmmədova Nərgiz Elman qızı, Quzanlı kəndi
Allahverdiyeva Sevinc Ramazan qızı, Quzanlı kəndi