Məmmədov Lənkəran Abbasəli oğlu, Zəngişalı kəndi

Məmmədov Elmir Xaspolad oğlu, Zəngişalı kəndi
Bağırov Faiq O. Əfətli kəndi
Allahverdiyev Bəbiş Qədir oğlu, Zəngişalı kəndi