Məmmədov Lənkəran Abbasəli oğlu, Zəngişalı kəndi

Səfərov Həsrət Kazım oğlu, Üçoğlan kəndi
Talıbova Lalə, Quzanlı kəndi
Şahverdiyev Elman Göyüş oğlu, Çəmənli kəndi