Məmmədov Lənkəran Abbasəli oğlu, Zəngişalı kəndi

Abbasov Malik İslam oğlu, Evoğlu kəndi
Qurbanov Cəllət Boran oğlu, Ergi kəndi
Quliyev Novruz Safqulu oğlu, Zəngişalı kəndi