Məmmədov Lənkəran Abbasəli oğlu, Zəngişalı kəndi

Əliyev Sərdar Yapon oğlu, Yüzbaşıl kəndi
Gözəlov Hafiz Vaqif oğlu, Üçoğlan kəndi
Ağayev Nicat Bəşir oğlu, Əhmədağalı kəndi