Məmmədov Məhəmməd Abbasəli oğlu, Zəngişalı kəndi

Fərzəliyev Natiq Sərxan oğlu, Qaradağlı kəndi
Hacıyev Novruz Cabir oğlu, Quzanlı kəndi
Novruzov Nofəl Xosrov oğlu, Baharlı kəndi