Məmmədov Məhəmməd Abbasəli oğlu, Zəngişalı kəndi

Əliyev Sərdar Sənan oğlu, Yüzbaşılı kəndi
Səfərov Ağalar İsa oğlu, Üçoğlan kəndi
Qarayev Xaliq Tanrıverdi oğlu, Zəngişalı kəndi