Məmmədov Məhəmməd Abbasəli oğlu, Zəngişalı kəndi

Hüseynov Sahib Firəddin oğlu, Ergi kəndi
Kamalzadə Şəhnurə Mübariz qızı, Quzanlı kəndi
Əliyev Eyvaz Həbib oğlu, Zəngişalı kəndi