Məmmədov Məhəmməd Abbasəli oğlu, Zəngişalı kəndi

Bağırov Faiq O. Əfətli kəndi
Məmmədov Elmir Xaspolad oğlu, Zəngişalı kəndi
Məmmədov Amil Alı oğlu, Yüzbaşılı kəndi