Məmmədov Məhəmməd Abbasəli oğlu, Zəngişalı kəndi

Hacıyev Nəsir Tapdıq oğlu, Çəmənli kəndi
Abışov Çingiz Abış oğlu, Sarıcalı kəndi
Məmmədov İntiqam İntizam oğlu, Sarıcalı kəndi