Məmmədov Məhəmməd Abbasəli oğlu, Zəngişalı kəndi

Əhmədov Rahib Fazil oğlu, Sarıcalı kəndi
Qulamov İlqar Mirağa oğlu, Quzanlı kəndi
Məmmədov Amil Alı oğlu, Yüzbaşılı kəndi