Məmmədov Məhəmməd Abbasəli oğlu, Zəngişalı kəndi

Əliyev Akif Firəç oğlu, Kolqışlaq kəndi
Cəfərov Nəbi, Əhmədağalı oğlu
Hüseynov Samir Əmrah oğlu, Mirəşelli kəndi