Məmmədov Məzahir Qanboy oğlu, Boluslu kəndi

Məmmədova Səkinə, Nərimanlı kəndi
Süleymanov Zülfüqar Hüseyn oğlu, Boluslu kəndi
Hüseynov Yaşar Hüseyn oğlu, Yeni yol kəndi