Məmmədov Nihad Aqil oğlu, Poladlı kəndi

Muradov Elyas, Hındarx qəsəbəsi
İbrahimov Rasim Cavid oğlu, Poladlı kəndi
Eyvasova Bəsdi Fədayi qızı, Poladlı kəndi