Məmmədov Nihad Aqil oğlu, Poladlı kəndi

Piriyev Şahmar Qulu oğlu, Arazpar kəndi
İbrahimov Nazir Güləhməd oğlu, Poladlı kəndi
Quliyev Rüstəm Ələkbər oğlu, Yuxarı Qiyaməddinlı