Məmmədov Nihad Aqil oğlu, Poladlı kəndi

Qasımov Azər Qasım oğlu, Hındarx qəsəbəsi
Cəfərov Natiq İsa oğlu, Boyat kəndi
Abdurəhmanov Məhərrəm Həmid oğlu, Hındarx qəsəbəsi