Məmmədov Nihad Aqil oğlu, Poladlı kəndi

Həsənov Pünyamin Vəniş oğlu, Hındarx qəsəbəsi
Mamedov Rafiq Azay oğlu, Arazbar kəndi
İsgəndərov Sahib Zeynalabdin oğlu, Taynaq kəndi