Məmmədov Nihad Aqil oğlu, Poladlı kəndi

Qasımov Akif İsbəndiyar oğlu, Arazbar kəndi
Eyvasova Bəsdi Fədayi qızı, Poladlı kəndi
Sadıqov Vüqar Əmiraslan oğlu, Poladlı kəndi