Məmmədov Niyazi Nizami oğlu, Quzanlı kəndi

Sarıyeva Ağgül İldırım qızı, Çəmənli kəndi
Quliyev Sərvan Əliş oğlu, Çəmənli kəndi
Sarıyev Yelmar Qaraş oğlu, Ergi kəndi