Məmmədov Niyazi Nizami oğlu, Quzanlı kəndi

Hacıyeva Xatirə Baxşeyiş qızı, Quzanlı kəndi
Səfərov Həsrət Kazım oğlu, Üçoğlan kəndi
Muradov Nahid Yavər oğlu, Qaradağlı kəndi