Məmmədov Nofəl Qüdrət oğlu, Nərimanlı kəndi

İsmayılova İlahə Sədrəddin qızı, Məşədiqaralar kəndi
Məmmədov Sabir Qüdrət oğlu, Nərimanlı kəndi
Abbasova Rahilə Bayram qızı, Nərimanlı kəndi