Məmmədov Nofəl Qüdrət oğlu, Nərimanlı kəndi

Tağıyev Polad Nağı oğlu, Nərimanlı kəndi
Məmmədov Sabir Qüdrət oğlu, Nərimanlı kəndi
Suleymanov Mahmud Valeh oğlu, Boluslu kəndi