Məmmədov Nurəddin, Seyid Yusifli kəndi

Əzimova Qənirə, Gərənə kəndi
Həsənov Bəylər Aşod oğlu, Güloğlular kəndi
Məmmədova Lalə Məhərrəm qızı, Cəyirli kəndi