Məmmədov Nurəddin, Seyid Yusifli kəndi

Soltanov Camal Çərkəz oğlu, Güloğlular kəndi
Xəlilov Tapdıq, Güloğlular kəndi
Hüseynov Çingiz Murtuza oğlu, Əliyanlı kəndi