Məmmədov Nurəddin, Seyid Yusifli kəndi

Vəliyev Tural, Qaradəmirçi kəndi
Bayramov İxtiyar İsfəndiyar oğlu, Güloğlular kəndi
H. Arzu Qurban oğlu, Cəyirli kəndi