Məmmədov Nurəddin, Seyid Yusifli kəndi

Əliyev Baxdüşün kəndi, Körpüsındıran kəndi
Həsənova Elmira, Güloğlular kəndi
Əzizova Qələm Qurban qızı, Əliyanlı kəndi