Məmmədov Nurəddin, Seyid Yusifli kəndi

M. Nailə Əli qızı, Cəyirli kəndi
İsazadə Səbuhi, Qaratəpə kəndi
Məmmədova Günel, Əliyanlı kəndi