Məmmədov Nurəddin, Seyid Yusifli kəndi

Mirsalahov Qurban Ramazan oğlu, Saatlı kəndi
Hüseynov Çingiz Murtuza oğlu, Əliyanlı kəndi
Mahmudova Zəminə, Gərənə kəndi