Məmmədov Polad İbiş oğlu, Kolqışlaq kəndi

Zeynalov Nizami Allahverdi oğlu, Zəngişalı kəndi
Abbasov Abbas İldırım oğlu, Yüzbaşılı kəndi
Gərayeva Fəridə Ədil qızı, Zəngişalı kəndi