Məmmədov Polad İbiş oğlu, Kolqışlaq kəndi

Suleymanzadə Elman Seymur oğlu, Quzanlı kəndi
Mustafaev Mürsəl Temur oğlu, Yüzbaşılı kəndi
Sarıyev Əlizamin Telman oğlu, Çəmənli kəndi