Məmmədov Polad İbiş oğlu, Kolqışlaq kəndi

Kamalzadə Şəhnurə Mübariz qızı, Quzanlı kəndi
Sarıyev Əbülfət Yelmar oğlu
Həsənov Rza Şiraslan oğlu, Ergi kəndi