Məmmədov Polad İbiş oğlu, Kolqışlaq kəndi

Yusifova Könül Paşa qızı, Quzanlı kəndi
Süleymanov Kamil Həsənxan oğlu, Zəngişalı kəndi
Həsənov Rəhman Məmməd oğlu, Rzalar kəndi