Məmmədov Polad İbiş oğlu, Kolqışlaq kəndi

Kərimov İlqar Kamal oğlu, Qaradağlı kəndi
Abbasov Vidadi İmamverdi oğlu, Mahrızlı kəndi
Hüseynov Sahib Firəddin oğlu, Ergi kəndi