Məmmədov Qəşəm İsa oğlu, Boluslu kəndi

Şəmmədov Surxay Qaraş oğlu, Balakürd kəndi
Şirinov Qoşqar Şirin oğlu, Yeni yol kəndi
Həmzəyev İlqar Talıb oğlu, Boluslu kəndi