Məmmədov Qəşəm İsa oğlu, Boluslu kəndi

Quliyev Mobil Firudin oğlu, Balakürd kəndi
Aslanova Familə Əliş qızı, Yeni yol kəndi
Eminova Surəyya Bahadur qızı, Qızılhacılı kəndi