Məmmədov Qnyaz Məhəmməd oğlu, Yeni-yol kəndi

Yusifova Lyuda Ruf qızı, Nərimanlı kəndi
Aslanov Ruzbek Sahib oğlu, Xan Qərvənd kəndi
Quluyev İsrail Əli oğlu, Nərimanlı kəndi