Məmmədov Qnyaz Məhəmməd oğlu, Yeni-yol kəndi

Verdiyev İlqar Qasım oğlu
Sadıqov Şirin Əli oğlu, Xan Qərvənd kəndi
Hüseynova Təranə Həsən qızı, Yeni yol kəndi