Məmmədov Qnyaz Məhəmməd oğlu, Yeni-yol kəndi

Kazımov Qələndər Məhərrəm oğlu
Tağıyev Polad Nağı oğlu, Nərimanlı kəndi
Əliyev Babək İbiş oğlu, Boluslu kəndi