Məmmədov Rafiq Azay oğlu, Arazbar kəndi

Mustafayev Cəmil Namaz oğlu, Ağcabədi rayonu
Səfərov Elşən Üzeyir oğlu, Poladlı kəndi
Mirzəyev Əhməd Məhəmməd oğlu, Muğanlı kəndi