Məmmədov Rafiq Azay oğlu, Arazbar kəndi

Kərimov Tofiq Əkbər oğlu, Hındarx qəsəbəsi
Quluyev Rasim Əzim oğlu, Qaraxanlı kəndi
Əsədov Silyan Teyçudog oğlu, Hındarx qəsəbəsi