Məmmədov Rafiq Azay oğlu, Arazbar kəndi

Məmmədova Səringül Əjdər qızı, Hacılar kəndi
Quluyev Rustam Ələkbər oğlu, Yuxarı Qiyaməddinlı kəndi
Səfərova Ruziyə Rövşən qızı, Poladlı kəndi