Məmmədov Ramin Əbülfət oğlu, Seyid Yusifli kəndi

Xəlilov Nadim Tapdıq oğlu, Güloğlular kəndi
Ələsgərov Oruc, Qullar kəndi
Həşimov Rasim, Cicimli kəndi