Məmmədov Ramin Əbülfət oğlu, Seyid Yusifli kəndi

Bagirova Aidə, Əliyanlı kəndi
Soltanov Camal Çərkəz oğlu, Güloğlular kəndi
H. Eldəniz Qurban oğlu, Cəyirli kəndi