Məmmədov Ramin Əbülfət oğlu, Seyid Yusifli kəndi

Həsənov Bəylər Aşod oğlu, Güloğlular kəndi
H. Arzu Qurban oğlu, Cəyirli kəndi
Həşimov Rasim, Cicimli kəndi