Məmmədov Ramin Zamin oğlu, Poladlı kəndi

Aslanov Nizami Əvəz oğlu, Boyat kəndi
İsmayılov Alim Məhəmməd oğlu, Yuxarı Qiyaməddinlı kəndi,
İsmayılov Tariyel Surxay oğlu, Hındarx qəsəbəsi