Məmmədov Ramin Zamin oğlu, Poladlı kəndi

Baxşəliyev Soltan Bəkili oğlu, Yuxarı Qiyaməddinlı
Əlizadə Həmid Məhbub oğlu Sarıcalı kəndi
Tağıyev Ələddin Tağı oğlu, Yuxarı Qiyaməddinlı