Məmmədov Ramiz Əli oğlu, Xan Qərvənd kəndi

Hüseynova Təranə Həsən qızı, Yeni yol kəndi
Səfərov Allahverdi Oruc oğlu, Yeni yol kəndi
Quliyev Mobil Firudin oğlu, Balakürd kəndi