Məmmədov Sabir İdris oğlu, İmamqulubəyli kəndi

Ağamirov Mirağa Seyid Məhəmməd oğlu, Zəngişalı kəndi
Həsənov Alı Məhəmmədəli oğlu, Çəmənli kəndi
Əliyev İlqar Əsəd oğlu, Qaradağlı kəndi