Məmmədov Sabir İdris oğlu, İmamqulubəyli kəndi

Həsənov Alı Məhəmmədəli oğlu, Çəmənli kəndi
Quliyev Mutalib Novruz oğlu, Çəmənli kəndi
Məmmədov İntiqam İntizam oğlu, Sarıcalı kəndi