Məmmədov Sabir İdris oğlu, İmamqulubəyli kəndi

Abbasov İldırım Rəhim oğlu, Kolqışlaq kəndi
Əliyev Eyvaz Həbib oğlu, Zəngişalı kəndi
Rüstəmov Fəxrəddin Mehdi oğlu, Baharlı kəndi