Məmmədov Sabir Qüdrət oğlu, Nərimanlı kəndi

Cəfərov Asif Cəmil oğlu, Nərimanlı kəndi
Babayev Müşfiq Maqsud oğlu, Boluslu kəndi
Əliyev Zahid, Nərimanlı kəndi