Məmmədov Sabir Qüdrət oğlu, Nərimanlı kəndi

Mahmudov Sədrəddin Camal oğlu, Məşədiqaralar kəndi
Məmmədov Məzahir Qanboy oğlu, Boluslu kəndi
Babayev Müşfiq Maqsud oğlu, Boluslu kəndi